Monday, November 27, 2017

farbror ska nog inte skriva om detta

Läste bedrövat Staffan Heimerssons krönika om #metoo där han hävdar att denna rörelse bland annat kommer öka prostitutionen då män kommer bli så nervösa för relationer mellan könen att det blir enklare för dem att köpa sex.

STAFFAN! Farbror ska nog inte gå ut i media med dessa mossiga åsikter även om de följer i gammal god svensk gubbtradition a la fröding: Jag köpte mig kärlek för pengar, för mig fanns ingen annan kärlek att få.

Har alltid väntat på att man ska hitta dröser med den prostituerad kvinnans mycket mer intressanta/förtryckta historia utestängd från studier och arbetsmarknad: " Jag sålde min kropp för pengar, för mig fanns inga andra pengar att få."

No comments:

Post a Comment