Wednesday, January 3, 2018

sådant jag rabblar nuförtiden

Har börjat gå på yoga frekvent. I denna vana ingår att man ska inleda varje pass med ett inledningsmantra som jag mumlar fram utan större likhet med det yogainstruktören säger. Men kan DU säga allt nedan helt av dig själv? det blir inte ens särskilt mycket lättare att förstå vad det är man säger  genom att läsa den engelska översättningen. MEN! Jag uppskattar verkligen att med stort allvar och knäppta händer säga:
I pray to the lotus feet of the supreme guru
who teaches knowledge, awakening the great happiness of the self revealed
who acts like the jungle physician
able to remove the delusion from the poison
of conditioned existence

I PRAY TO THE LOTUS FEET!!!
ACT LIKE THE JUNGLE PHYSICIAN!

------

För dig som vill öva hemma: 
Inledningsmantra
Om
Vande Gurunam charanaravinde
Sandarshita svatmasukavabodhe
Nishreyase jangalikayamane
Samsara halahala mohashantyai
Abahu Purushakaram
Shankhacakrsi dharinam
Sahasra sirasam svetam
Pranamami patanjalim
Om

Engelsk tolkning
Om
I pray to the lotus feet of the supreme guru
who teaches knowledge, awakening the great happiness of the self revealed
who acts like the jungle physician
able to remove the delusion from the poison
of conditioned existence
To Patanjali, an incarnation of Adisesa,
white in color with a thousand radiant heads,
(in this form as the divine serpent Ananta),
human in form below the shoulders,
holding the sword of discrimination,
a wheel of fire representing infinite time,
and the conch, representing divine sound,
to him I prostrate.
Om

No comments:

Post a Comment