Wednesday, November 26, 2014

Season's greetings

När man handlar här dagen före Thanksgiving säger de "Happy gobble, gobble" när man går ut genom dörren.

Jag försökte ta reda på varför och fann denna dubbla förklaring:

gob·ble 1  (gbl)
v.  gob·bledgob·blinggob·bles
v.tr.
1. To devour in greedy gulps.
2. To take greedily; grab: gobbled up the few remaining tickets.
v.intr.
To eat greedily or rapidly.

[Frequentative of Middle English gobbento drink greedily, probably from gobbelump, mouthful; see gob1.]

gob·ble 2  (gbl)
n.
The guttural, chortling sound of a male turkey.
intr.v.  gob·bledgob·blinggob·bles
To make this sound.

No comments:

Post a Comment