Thursday, August 13, 2015

Det är som att tänka på rymden
Hur ska Jag veta om Jag klarar spelet utan 
hjälp utan att öppna och, ifall Jag inte klarar det, varifrån får Jag hjälpen?

No comments:

Post a Comment