Sunday, December 20, 2015

invandrare utvandrare

man lämnar alltid någon/några bakom sig rent geografiskt som ändå alltid är med en inuti - i fel världsdel, i fel tidszon, i fel.

det går inte att förhålla sig oberörd till detta

det är människans historia
det gör det inte lättare

No comments:

Post a Comment