Thursday, July 7, 2016

Kommer sakna dessa i vardagen

Så roligt barn och föräldragäng på Joels skola. Kommer sakna dem nu när Joel gått ut elementary school och börjar 6:an - första året i middle school.


No comments:

Post a Comment