Tuesday, June 21, 2016

Om någon undrar hur mycket sex års glapp mellan systrar är

Det ser ut exakt så här - 8,5 vs. 14,5


1 comment: