Friday, May 26, 2017

älskar detta citat av anne frank, kan relatera så väl

"...jag själv anser mig vara en glatt inåtriktad person och andra människor att jag är glatt utåtriktad."

No comments:

Post a Comment