Tuesday, December 13, 2016

klassfoto

jag satt och tittade på mitt klassfoto från lågstadiet och tänkte på det ordet. hur just klasstillhörigheten påverkade så mycket för vad som hände för oss alla sedan dess

No comments:

Post a Comment