Thursday, February 11, 2016

det som funkar för mig

dans.
att röra sig (och då menar jag mig) till musik.

gick alltså idag på zumba.
funkade.

No comments:

Post a Comment