Friday, January 13, 2017

Är mycket intresserad av självupptagna män

Till och från läser jag Barbellions Journal of a disappointed man. Han var en sådan citatmaskin. 

Här är till exempel en självbetraktelse: 

I never cease to interest myself in the gothic architecture of my own fantastic soul. 

....
I ett annat ärende googlade jag runstenar. Snubblade över den självgode Vigmund 


Vigmund lät hugga stenen till minne av sig själv, den skickligaste av män. Gud hjälpe skeppshövdingen Vigmunds själ. Vigmund och Åfrid högg minnesmärket medan han levde.

----
funderar nu på att resa en runsten över mig själv med texten 

"Emi lät hugga stenen till minne av sig själv, den skickligaste av kvinns. Gud hjälpe den sporadiska bloggaren Emis själ. Emi högg själv stenen medan hon levde. Hon slutade aldrig intressera sig för den gotiska arkitektur som utgjorde hennes fantastiska själ."

No comments:

Post a Comment