Monday, January 30, 2017

har alltid känt så här

men menade aldrig i nyhetsrapportering era galningar!


"shan't you and I have fun with my museum" är verkligen något jag vill säga en dag till dig!

No comments:

Post a Comment