Wednesday, January 14, 2015

Death becomes her

Jag var på Death becomes her - en utställning på Met om sorgklädsel. Det var ju intressant och så men mest intressant av allt var den här bilden.

Det är ett av de tidigaste exemplen på familjefotografi i sorgsammanhang och gjordes antagligen pga av att det här paret mist sin son  - han som syns i bilden i mitten.

Kan inte sluta tänka på den här familjen.
No comments:

Post a Comment