Thursday, January 29, 2015

tvåspråkigheten

Niki blandar språken mest av barnen. Helt obehindrat och obekymrat.

Hon sjöng just en sång för mig om hur bra livet är när man slipper kläder.

"Naket är bäst, naket är bäst. 
när man är naken kan man ha vatten 
direkt i sin belly button 
naket är bäst. "

No comments:

Post a Comment