Friday, January 30, 2015

Oväntad syn på kyrkogården


Illustrerade med emfas here today, gone tomorrow. 
Nästa dag var de i Snö-Nangiala. 


No comments:

Post a Comment